Augmenta la transparència de les universitats espanyoles al 2014

G2J_RUSextra_1_transparencia-universitats

En els últims anys, la transparència ha adquirit especial importància en el món, i les institucions educatives comencen a adaptar-se per proveir la informació que el públic necessita saber sobre les universitats però també sobre els comptes dels centres de formació, les instal·lacions de les residències universitàries, etc.

Per mesurar els nivells de transparència en l’educació universitària espanyola, la Fundació Compromís i Transparència publica anualment el seu examen de transparència de les universitats espanyoles, i en la seva edició 2014 revela que el percentatge d’universitats espanyoles transparents ha augmentat un 15% des de 2013 fins ara i que per primera vegada, 3 universitats privades espanyoles són efectivament transparents. L’estudi ha considerat l’estatus de 75 universitats espanyoles, 26 privades i 49 públiques.

“El nou rànquing revela que el percentatge d’universitats espanyoles transparents ha augmentat un 15% des del 2013 fins ara i que per primera vegada, 3 universitats privades espanyoles són transparents.”

A la nova edició del rànquing, les universitats privades que han estat distingides com transparents són la Universitat Antonio de Nebrija (UAN), la Universitat de Vic (UVIC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

D’altra banda, les universitats públiques espanyoles que han obtingut la màxima qualificació de transparència (26 punts) han estat la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), la Universitat d’Alcalá d’Henares (UAH) i la Universitat de Cantàbria (UCAN).

Perquè una universitat sigui considerada transparent, cal que compleixi almenys amb 20 dels 26 indicadors de transparència determinats per la Fundació, i entre ells almenys 2 s’han de relacionar amb la informació econòmica. Així mateix, per ser considerada transparent, la Fundació pondera 4 conceptes claus: la visibilitat (contingut fàcil de captar i en llocs visibles de les webs), l’accessibilitat (contingut lliure, sense permisos o registres previs per accedir), l’actualització dels continguts , i la integralitat (informació completa i exhaustiva).

La classificació inclou a més a les universitats que compleixen amb almenys 15 indicadors, denominades translúcides, i les universitats que compleixen amb menys de 15 indicadors reben el nom de opaques.

Deja una respuesta